A házassági mozgalom hosszú idő óta csökkenő irányzata az elmúlt néhány évben megállt, és kezdetben lassú, majd az elmúlt évben dinamikus növekedésbe ment át.

 Az ezredfordulót követő években megkötött 44–46 ezer házasság az 1970-es évekre jellemző évi 90–100 ezer közötti házasságkötésnek már a felét sem érte el.

Az 1970-es években a Ratkó  korszakban született nemzedékek tagjai kötöttek nagy számban házasságot, az ezredfordulót követően pedig az ő gyermekeik ugyancsak nagy létszámú korosztályai léptek házasodási korba. Ennek ellenére a házasságkötések száma tovább csökkent, és a 2010-ben kötött 35,5 ezer házasság lokális minimumot jelentett, ami az egyik legalacsonyabb érték volt a népmozgalmi statisztika eddigi történetében.

 Erről a mélypontról történt egy kedvező irányú elmozdulás az elmúlt öt évben.

A 2015. évi 45,9 ezer házasságkötés 18,4%-kal, 7120 párral haladta meg az előző évit, és több mint 29%-kal, mintegy 10,4 ezer házaspárral múlta felül a 2010. évi szintet. A házasságkötések száma a nők és férfiak valamennyi korcsoportjában emelkedett.

 A házasságkötési többlet 53%-a a 20-as éveikben járó nőktől származik , de jelentősen nőtt a házasságkötések száma a 40–49 éves nők körében is.  2009. július 1-jén lépett hatályba a bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló 2009. évi XXIX. törvény, amely szabályozza az azonos nemű személyek közötti kapcsolat létesítését, megszűnését.

A férfiak többlet – házasságkötéseinek 82%-át a 25–49 éves korcsoportba tartozók adták.

Az emelkedő irányzat itt is megmutatkozik a nők és férfiak valamennyi korcsoportjában. 2015-ben nem változott a házasságkötések életkor szerinti profilja, továbbra is a 20-as éveik második felében járó nőknél, és a 30-as éveik elején járó férfiaknál volt a leggyakoribb a házasságkötés.

2015-ben a házasságra lépő férfiaknak 36,4, a nőknek 33,3 év volt az átlagos életkora.

A házasságban élők száma az új házasságkötések által gyarapodik, ugyanakkor a válások és özvegyülések következtében csökken. A házasságok mérlege az újonnan létrejövő és megszűnő házasságok számát veti egybe. Ha több új házasság köttetik, mint amennyi megszűnik, akkor a mérleg pozitív, ellenkező esetben negatív. A házasságok mérlege közel négy évtizede folyamatosan negatív, vagyis több házasság szűnik meg válás és özvegyülés miatt, mint amennyi új létrejön házasságkötés által. Ezen az utóbbi évek növekvő számú házasságkötései sem tudtak változtatni.  2015-ben 65 650 házasság szűnt meg, több mint kétharmaduk özvegyülés miatt, viszont csak 45 900 új köttetett meg.

2015-ben száz házasságkötésre 143 házasságmegszűnés jutott, mégis ez az elmúlt közel két évtized legkedvezőbb értéke.

Forrás:

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmoz15.pdf


Hozzászólás


BEJELENTKEZÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×
REGISZTRÁLOK MÉG NEM VAGY TAGUNK?

 
×
ELFEJTETTED A JELSZŐD?
×

Fel